تماس با مدیریت آموزشی


آدرس:

خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- میدان خواجه نظام الملک – پردیس دانشگاه حکیم سبزواری 

پست الکترونیکی:

  hakim@hsu.ac.ir 

 پاسخگویی فقط در وقت اداری

 

خانم طبسی مسئول دفتر معاونت آموزشی

05144012611

.

آقای دکتر قدسی مدیر آموزشی

05144012627

.

آقای ضیایی معاون مدیر آموزشی

05144012621

 

آقای دولت آبادی کارشناس پذیرش و ثبت نام

05144012615

.

آقای موسوی معین کارشناس مسئول پذیرش و ثبت نام

05144012623

.

آقای زرقانی کارشناس تحصیلات تکمیلی

05144012630

.

آقای فصیح فر کارشناس امتحانات 

05144012639

.

خانم سیما حسین زاده کارشناس سامانه ی مجازی

05144012879

.

آقای علی کفاش کارشناس سامانه ی مجازی

05144012877

.

دورنگار(فکس): 

05144012622 – 05144012613

کد پستی:  9617976487 

صندوق پستی: 397

 

پاسخگویی فقط در وقت اداری