درباره مدیریت تحصیلات تکميلي

 گستره ي  آموزش عالي با هدف گسترش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي بسترساز رشد مبتني بر توسعه است. سياست اصولي كه تربيت نيروهاي متخصص را در پي دارد، در اين راستا از سال 78- 77 دانشگاه حکیم سبزواری پذيراي دانشجويان مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد در رشته ها و گرایش های مختلف بوده است . دانشگاه حکیم سبزواری داراي 15 رشته در مقطع دكتري و 56 رشته در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

 

  وظائف و اختيارات مدیریت تحصيلات تكميلي :

1همكاري با معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي جهت ايجاد زمينه‌هاي اجراي  مصوبات شوراي دانشگاه و برنا­مه‌هاي مصوب؛

2ـ تدوين و پيشنهاد تغييرات لازم در نحوه‌ي اجراي برنامه‌هاي درسي و بررسي آيين نامه‌هاي تحصيلات تكميلي؛

3ـ پيشنهاد طرح‌هاي مناسب آموزش غيررسمي كوتاه مدت و ميان مدت و برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد؛

4ـ بررسي كيفيت آموزش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و ارزيابي نحوه‌ي عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي؛

5ـ بررسي و پيشنهاد و پیگیری تاسيس رشته‌هاي تحصيلات تكميلي؛

6ـ اظهار نظر درباره‌ي موضوعاتي كه شوراي دانشگاه با معاونت مربوط به شورا ارجاع مي‌دهد.