معرفی مدیران

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

 

نام: محمدرضا نام خانوادگی: معین فرد تاریخ تولد: ۱۳۵۲

محل تولد: نیشابور مدرک تحصیلی: دکتری رشته:مدیریت وبرنامه ریزی ورزشی

رتبه ی دانشگاهی: عضو هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی – دانشیار

وضعیت استخدامی: رسمی

 

رزومه علمی

 

 

 

مدیر آموزشی

 

 

 

 

 

نام: علیرضا نام خانوادگی: قدسی تاریخ تولد: ۱۳۴۹

محل تولد: نیشابور مدرک تحصیلی: دکتری

رشته: آمار گرایش استنباطی

رتبه ی دانشگاهی: عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر– استادیار

وضعیت استخدامی: رسمی – قطعی

 

مدیر تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

نام: اسکندر نام خانوادگی: رستگار پویانی تاریخ تولد: ۱۳۴۵

محل تولد: کرمانشاه مدرک تحصیلی: دکتری

رشته:فیلوژنی جانوری تکامل

رتبه ی دانشگاهی: عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه – دانشیار

وضعیت استخدامی: رسمی – قطعی