آخرین اخبار
اطلاعیه مهم آموزشی

اطلاعیه مهم آموزشی

قابل توجه کلیه دانشجویان ارجمند   ضمن عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات به استحضار می رساند؛ کلیه کلاس های دانشکده جغرافیا و علوم محیطی در ...

ارتقاء رتبه علمی اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

ارتقاء رتبه علمی اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

  ارتقاء دکتر غلام عباس فلاح قالهری عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی به مرتبه استاد تمامی  ارتقاء دکتر حسن ملوندی ...

حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(INSF) از طرح پژوهشی مشترک محققان دانشگاه حکیم سبزواری

حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(INSF) از طرح پژوهشی مشترک محققان دانشگاه حکیم سبزواری

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(INSF)  مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال بودجه به طرح پژوهشی مشترک دکتر غلامعباس فلاح قالهری عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم ...

انتصاب سـرپرست مـدیریت برنامه، بودجه، تحول اداري و بهره وري

انتصاب سـرپرست مـدیریت برنامه، بودجه، تحول اداري و بهره وري

  سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر هادي سلیمانی مقدم عضو هیات علمی گروه برنامه ریزي جغرافیایی روستایی و شهري دانشگاه را به عنوان“سـرپرست مـدیریت برنامه، بودجه، ...

یادداشت دکتر هادی سلیمانی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در روزنامه شهرآرا

یادداشت دکتر هادی سلیمانی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در روزنامه شهرآرا

یادداشت دکتر هادی سلیمانی مقدم عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری، با عنوان داشته ها و نداشته های شهر، پیرامون ...