همیار دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری در راستای سوق دادن کمک های نیک اندیشان و دغدغه مندان ارتقای علم و پژوهش  و در جهت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلب کمک‌های خیریه در حوزه علم و فناوری  اقدام به راه اندازی طرح “همیار دانشگاه حکیم سبزواری ” با موضوعیت بورسیه کردن دانشجویان مستعد این دانشگاه کرده است.

این بورس ها که بنام خیرین است و در مراسمی با حضور این عزیزان اعطا خواهد شد، در هر نیمسال تحصیلی به مبلغ ۱میلیون تومان به صورت هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد پرداخت می شود، همچنین قرار است با هماهنگی با وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش جهت جذب دانشجویان برتر و رتبه های بالای کنکور این بورس ها  در دفترچه انتخاب رشته کنکور نیز درج شود.

تداوم اعطای این بورس ها منوط به عملکرد مناسب آموزشی دانشجو در طول مدت تحصیل است.

دانشگاه حکیم سبزواری از همه نیک اندیشان و دغدغه مندان ارتقای علم و دانش جهت همراهی با این دانشگاه در اجرای موثر این طرح دعوت می کند.

کلیه نیک اندیشان و خیرین عزیزی که مایل به دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در “طرح همیار دانشگاه حکیم سبزواری” هستند می توانند با شماره های ۴۴۰۱۲۶۰۵ و ۰۵۱٫۴۴۰۱۲۶۶۲ روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری تماس حاصل فرمایند. شماره حساب ها جهت مشارکت نیک اندیشان در این طرح به شرح ذیل می باشد:

شماره حساب

5440524704

با عنوان خیرین علم و پژوهش دانشگاه حکیم سبزواری نزد بانک تجارت شعبه حکیم سبزواری

و شماره کارت مجازی

5859837002654974

شماره شبا

IR 560180000000005440524704