خدمات الکترونیکی + راهنما
سامانه صفحات شخصی اساتید

سامانه صفحات شخصی اساتید

سامانه وب سايت صفحات شخصي يک سيستم قدرتمند بر پايه نرم افزار هاي متن باز مي باشد که توسط مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه حکیم سبزواری ...

پست الکترونیکی اساتید، کارکنان و دانشجویان دکتری

پست الکترونیکی اساتید، کارکنان و دانشجویان دکتری

اساتید، کارکنان و دانشجویان مقطع دکتری می توانند با مراجعه به آدرس http://mail.hsu.ac.ir از سرویس پست الکترونیکی دانشگاه استفاده نمایند. لازم به ذکر است که این گروه ...

پست الکترونیکی دانشجویان کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می توانند با مراجعه به آدرس http://mail.sun.hsu.ac.ir از سرویس پست الکترونیکی دانشگاه استفاده نمایند. لازم به ذکر است که این گروه از دانشجویان ...

سامانه مدیریت وبلاگ دانشگاه