رشته مهندسی کامپیوتر

دکتر داود ذبیح زاده خواجوی

مدیرگروه  رشته مهندسی کامپیوتر

تلفن : 05144012849

پست الکترونیک:
d.zabihzadeh@mail.um.ac.ir
d.zabihzadeh@gmail.com

CV_job

 

دکتر جلال الدین موسوی راد

عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

پست الکترونیک:jalalmoosavirad[atat]gmail[dot]com

ResumePersian4