استعداد درخشان (بدون آزمون) در مقطع كارشناسي ارشد سال تحصیلی 1402-1401

اتمام مهلت ثبت نام

اطلاعیه تمدید پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان) دانشگاه حکیم سبزواری