هر گونه سوال خود را می توانید با ایمیل m.fasihfar@hsu.ac.ir  و یا شماره تماس 05144012639 مطرح نمایید.

زمان ثبت نام به پایان رسیده است