دانلود فایل رزومه(CV)

فرم امتیازدهی مصاحبه دکتری استعداد درخشان

فراخوان پذیرش استعداد درخشان دکتری

لیست رشته های دکتری

 

زمان  ثبت نام استعداد درخشان دکتری برای  سال تحصیلی 1401-1400 متعاقباً اعلام می گردد

هر گونه سوال خود را می توانید با ایمیل m.fasihfar@hsu.ac.ir  و یا شماره تماس 05144012639 مطرح نمایید.