دسته‌بندی نشده

ارسال مدارک دانشجویان المپیادی

  قابل توجه دانشجویانی که اسامی آنها در بخش "اسامی اولیه دانشجویان المپیادی" در همین سایت اعلام شده است، می بایست حداکثر تا تاریخ 8 بهمن ...

اسامی اولیه دانشجویان المپیادی

ردیف دانشکده رشته نام نام خانوادگی شماره دانشجویی 1 جغرافیا جغرافیا محسن اسداللهی 9512519039 2 جغرافیا زهرا اکبری 9612519366 3 الهیات علوم قرآن و حدیث محمدباقر قدر 9512231323 4 علوم قرآن و حدیث انسیه زارعی 9612231263 5 علوم قرآن و حدیث سمیه نصیری راد 9612231296 6 مهندسی مهندسی مواد و متالورژی عبدالرسول پورقاز 9512409381 7 مهندسی مواد و متالورژی علی بلوکی 9512409303 8 مهندسی مکانیک جلال خاقانی فرد 9512802302 9 مهندسی مکانیک رضا نیک فطرت 9512802288 10 مهندسی نفت و ...

برنامه امتحانات المپياد غيرمتمركز

[pdfviewer width="100%" height="849px" beta="true/false"]http://www.hsu.ac.ir/talent/wp-content/uploads/sites/51/2020/01/barnameh99-1.pdf[/pdfviewer]

فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد

آیین نامه استعداد درخشان کارشناسی ارشد

[pdfviewer width="100%" height="849px" beta="true/false"]http://www.hsu.ac.ir/talent/wp-content/uploads/sites/51/2019/12/AeenNameh99.pdf[/pdfviewer]

ثبت نام استعداد درخشان

ثبت نام استعداد درخشان

ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فرودین و اردیبهشت 99 می باشد