ضمن  تبریک به مناسبت فرا رسیدن بهار علم و دانش و آغاز سال تحصیلی جدید، ورود شما را به جمع خانواده بزرگ دانشگاه حکیم سبزواری خیرمقدم می گوییم. به اطلاع شما عزیزان می رسانیم این صفحه جهت آشنایی و رصد اخبار و اطلاعیه های مرتبط به دانشجویان نوورود ایجاد شده است.( جهت ورود به هر قسمت بر روی آیکون مورد نظر کلیک کنید)

معرفي  گروه هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني

 گروه علوم تربيتي و روانشناسي

گروه علوم اجتماعي

 گروه علوم سياسي

گروه علوم اقتصادي

 گروه زبان و ادبيات فارسي

گروه زبان و ادبيات انگليسي

 گروه زبان و ادبيات فرانسه

راهنمايي دانشجويان جهت حضور در کلاس هاي مجازي

 شروع ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود :

ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ 

 

( جهت ورود به هر قسمت بر روی آیکون مورد نظر کلیک کنید)