دکتری

آيين نامه دكتري ورودي 95 به بعد

دستور العمل دوره دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع کارشناسی ارشد وهمچنین با استفاده از تجارب گروه های آموزشی و دانشکده های مجری این دوره در دانشگاه تدوین و در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به تصویب رسیده است.

دریافت شیوه نامه اجرایی دوره دکتری برای دانشجویان ورودی سال 1395 و ما بعد

رعایت شیوه نامه تدوین پایان نامه برای کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی الزامی می باشد. حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه وکتابخانه مرکزی تحت هیچ شرایطی پایان نامه های که مطابق این شیوه نامه تهیه نشده باشند تحویل نخواهند گرفت.

شیوه تدوین پایان نامه

قالب تدوین پایان نامه به شیوه LaTeX