کارشناسی ارشد

آيين نامه كارشناسي ارشد ورودي 94 به بعد

 

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی 94 به بعد

دستور العمل دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه حکیم سبزواری بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین با استفاده از تجارب گروه های آموزشی و دانشکده های مجری این دوره در دانشگاه تدوین و در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به تصویب رسیده است.

رعایت شیوه نامه تدوین پایان نامه برای کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی الزامی می باشد. حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه وکتابخانه مرکزی تحت هیچ شرایطی پایان نامه های که مطابق این شیوه نامه تهیه نشده باشند تحویل نخواهند گرفت.
 

شیوه نامه تدوین پایان نامه

 
 

قالب تدوین پایان نامه به شیوه LaTeX