فرم های کارشناسی ارشد

تمامی کاربرگ های زیر بایستی توسط دانشجو تکمیل شده و توسط افراد یا مراجع مشخص شده تایید شوند.

 

کاربرگ های پایان نامه:

.

فرم 101 :  کلیات طرح پژوهشی پایان نامه (پروپوزال) سوگندنامه پایان نامه
فرم 102 :  کفایت و تاییدیه ی پایان نامه صفحه عنوان به فارسی
فرم 103 :  نمرات حضور و مقالات صفحه عنوان به انگلیسی
فرم 104 :  اطلاعیه دفاع از پایان نامه چکیده فارسی
فرم 105 : صورتجلسه دفاع کارشناسي ارشد (3) چکیده انگلیسی
فرم 106 :  گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی اصالت پایان نامه
 فرم گزارش پيشرفت كار پايان نامه فرم ثبت مشخصات استادان خارج از دانشگاه
مجوز بهره برداری از پایان نامه
فرم صلاحیت عمومی (ویژه دانشجویان استعداد درخشان)

 

کاربرگ های آموزشی:

کار.

فرم 121 : درخواست تمدید سنوات
فرم 122 : درخواست مرخصی تحصیلی
فرم 127 : درخواست مهمانی
فرم 127/2 : درخواست مهمان درس
تسویه حساب
کمیسیون موارد خاص

 


دستورالعمل نگارش پایان نامه ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری 

فرم مخصوص معدل برای متقاضيان شرکت در آزمون ورودی دکتری :

فرم معدل دوره دکتری