همکاران ساختمان معاونت آموزشی

 

دکتر رضا طیبی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 05144012610
نرگس طبسی/ داود دولت آبادی مسئول دفتر 05144012611
دکتر بهنام مهدوی مدیر توسعه و تحصیلات تکمیلی 05144012620
حمید اردیبهشتی کارشناس انصراف، اخراج و دانشنامه (تحصیلات تکمیلی) 05144012618
سمیه مهران فر کارشناس پذیرش و ثبت نام (تحصیلات تکمیلی) 05144012622
الهام سادات سعادت پور کارشناس پذیرش و ثبت نام (تحصیلات تکمیلی) 05144012631
اعظم الهامی کارشناس دانش آموختگان (تحصيلات تکميلي) 05144012632
سیدمهدی ضیایی مدیر خدمات آموزشی 05144012621
سیدمهدی موسوی معین رئیس اداره پذیرش و ثبت نام 05144012623
رضا فریدنیا کارشناس نظام وظیفه، انصرافی و اخراجی 05144012635
غزاله سرایی کارشناس پذیرش و ثبت نام(کارشناسی) 05144012627
میترا حسین زاده رئیس اداره امتحانات و ارزیابی 05144012624
محمد فصیح فر کارشناس مسئول اداره امتحانات 05144012639
نسرین پذیرش کارشناس اداره امتحانات و ارزیابی 05144012619
مریم کلاته کارشناس اداره امتحانات و ارزیابی 05144012612
سیده معصومه مزینانی رئیس اداره دانش آموختگان 05144012629
زهرا افچنگی کارشناس دانش آموختگان 05144012625
معصومه فخریه کارشناس دانش آموختگان 05144012626
مجید دلیر کارشناس صدور دانشنامه مقطع کارشناسی 05144012630
هادی کیخسروی رئيس گروه آموزش هاي الکترونيکی و آزاد 05144012878
سیما حسین زاده کارشناس آموزش هاي الکترونيکي و آزاد 05144012879
علی کفاش کارشناس آموزش هاي الکترونيکي و آزاد 05144012877
سمیرا دولت آبادی کارشناس فناوري اطلاعات 05144012614
جواد دستورانی کارشناس بایگانی 05144012617

 

دورنگار(فکس):  05144012613   کد پستی:  9617976487    صندوق پستی: 397

خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- میدان خواجه نظام الملک – پردیس دانشگاه حکیم سبزواری 

پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir