دانشجویان غیر ایرانی

اتباع غیر ایرانی متقاضی ادامه ی تحصیل در دانشگاه حکیم سبزواری می توانند پس از ورود به (( سامانه ی ثبت درخواست)) نسبت به ثبت نام و ارسال درخواست خود اقدام نمایند.

شرايط پذيرش

فرايند پذيرش

فرم پذیرش

فرم اطلاعات

جدول شهریه

راهنمای اخذ گذرنامه و ویزای تحصیلی

👈 سامانه ی ثبت درخواست 👉

👈Registeration System of Foreign Students👉

فقط با مرورگر  google chrome ثبت نام نمایید.

صدور مجوز تحصیل اتباع خارجی  در دانشگاه حکیم سبزواری، منوط به ثبت نام در این سامانه می باشد.

پس از پایان ثبت نام و دریافت کد ثبت نامی جهت دریافت تاییدیه ی ثبت نام  با شماره های زیر تماس بگیرید.

.تماس با خانم اسدالله پور (کارشناس )

za_int_hsu@

05144012664

email: Z.asdolahpur@hsu.ac.ir  //  International@hsu.ac.ir

آدرس سرپرستی امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی خراسان رضوی:

.مشهد مقدس- دانشگاه فردوسی- روبروی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی

05138802708 (کارشناس کنسولی)

05138802705 (سرپرست کنسولی)