معرفي مديران

 

معاون آموزشی و تحصيلات تکميلي

نام: رضا  نام خانوادگی: طیبی

مدرک تحصیلی: دکتری رشته:شیمی معدنی

رتبه ی دانشگاهی:استاد تمام

وضعیت استخدامی: رسمي

05144012611

 

 

مدير تحصيلات تکميلي

نام: بهنام نام خانوادگی: مهدوی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته:شیمی(فیتوشیمی)

رتبه ی دانشگاهی:  دانشیار

وضعیت استخدامی: رسمی – قطعي

05144012620

 

 

مدیر خدمات آموزشی

نام: سیدمهدی نام خانوادگی: ضیایی 

 مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته: زبان و دبیات انگلیسی

رتبه ی دانشگاهی: کارمند

وضعیت استخدامی: رسمی – قطعي

تماس:  05144012621