مرخصي، انصراف و انتقال

مرخصی 

1- در چه صورت می‌توان از مرخصی تحصیلی استفاده کرد؟

دانشجوی کارشناسی در طول مدت تحصیل فقط تا سقف 2 نیمسال می‌تواند از مرخصی تحصیلی استفاده نماید مشروط بر آن‌که درخواست خود را قبل از شروع نیمسال و قبل از انتخاب واحد از طریق پرتال دانشجویی به گروه آموزشی مربوطه ارسال نماید؛ ضمنا دانشجوی دارای انتخاب واحد مجاز به درخواست مرخصی نبوده و باید درخواست حذف ترم نماید.

2-در چه صورت مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز تحصیل محسوب نمی‌شود؟

در شرایط عادی مرخصی جزو سنوات مجاز تحصیل به شمار می‌آید. مگر در شرایط خیلی خاص با تایید مراجع پزشکی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه  و یا مرخصی دوران بارداری (یک ترم) و زایمان (چهار ترم)  بدون احتساب در سنوات می باشد.

3 – در چه صورت یک دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می‌شود؟

باتوجه به ماده 21 آئین نامه ی آموزشی ، ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی انصراف از تحصیل محسوب شده و دانشجو ملزم به انجام تسویه حساب با دانشگاه می باشد. لذا لازم است دانشجوی منصرف از تحصیل درخواست انصراف خود را از طریق پرتال دانشجویی  به مدیر گروه آموزشی ارائه نماید. 

4 – دانشجویی که اخراج آموزشی (سه ترم مشروط)  شده می تواند درخواست تسویه حساب انصراف بدهد؟ 

 خیر ؛  تکمیل فرم تسویه حساب انصرافی غیر قانونی بوده و از ثبت اخراجی در سیستم آموزش جلوگیری نخواهد کرد.  

5 -شرايط ادامه تحصيل دانشجوی عدم مراجعه چگونه است؟

دانشجو در صورت 2 نیمسال عدم مراجعه دانشجوی اخراجی محسوب می‌گردد.

6 – بازگشت به تحصیل دانشجوی انصرافی چگونه است؟

بعد از ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص در پرتال دانشجویی  و پس از تایید کمیسیون موارد خاص می‌تواند از اولین نیمسال ممکن به تحصیل بازگردد. 


میهمانی و انتقال 
1-آیا انتقال و مهمانی از دانشگاه حکیم سبزواری به سایر دانشگاه‌ها و بالعکس امکان‌پذیر است؟
انتقال فقط از طریق سامانه‌ی نقل و انتقالات https://portal.saorg.ir  قابل بررسی بوده و فقط در بین دانشگاه‌های هم‌عرض امکان‌پذیر است. (دولتی به دولتی و بالعکس)
2-در طول مدت تحصیل چندبار می‌توان از قانون انتقالی استفاده کرد؟ 
دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه فقط یک بار می‌تواند از مزایای انتقال یا تغییر رشته بهره مند گردد.

3 – آیا برای تغییر رشته از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر معدل و نمرات دانشگاه مبدا تاثیر دارد؟

مطمئنا برای مدیر گروه دانشگاه مقصد شرایط تحصیلی دانشجوی متقاضی اهمیت دارد.

4 – شرایط تغییر رشته و یا انتقال بدون تغییر رشته  به دانشگاه پیام نور چگونه است؟ 

  1. گذراندن حداقل یک نیمسال با معدل کل بالای۱۲ 
  2. عدم سابقه ی مشروطی و اخراجی
  3. کسب نمره ی علمی کد رشته ی دانشگاه مورد تقاضا در کارنامه ی محرمانه 
  4. موافقت دانشکده ی مربوطه در دانشگاه مبدا
  5. موافقت دانشگاه پیام نور مرکز تهران 

5 – نحوه‌ی آگاهی از کسب نمره ی علمی کد رشته ی مورد نظر برای تغییر رشته  چگونه است.؟

دانشجو می بایست فرم بررسی کارنامه ی محرمانه را از پرتال دانشجویی  تکمیل و پس از شرح  تقاضا و ذکر کد رشته های درخواستی (حداکثر۳ کد رشته) به اداره ی آموزش دانشکده ارسال نموده و تا زمان حصول نتیجه موضوع ، فرایند درخواست را از قسمت گردش کار فرایند پیگیری نماید.

6 – زمان درخواست بررسی کارنامه ی محرمانه چه تاریخی است؟ 

درخواست بررسی کارنامه محرمانه دانشجویان متقاضی تغییر رشته و یا انتقال فقط  در دو بازه ی زمانی دی و اردیبهشت در پرتال دانشجویی فعال  می شود. که متقاضیان می بایست نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آنن اقدام نمایند.

7- دانشجویان چگونه می توانند به دانشگاههای دیگر انتقال یا میهمانی بگیرند؟ 

بر اساس آئین نامه ی نقل وانتقالات می بایست همه ساله در اردیبهشت ماه از طریق  سامانه ی خدمات آموزشی وزارت علوم https://portal.saorg.ir  نسبت به ثبت درخواست و پیوست مدارک و مستندات خود اقدام  نمایند که پس از بررسی دانشگاه مبدا (تیرماه) و دانشگاه مقصد (مردادماه) نتیجه از طریق  پیامک به اطلاع دانشجویان رسانده خواهد شد و با کد رهگیری نیز در همان سامانه قابل پیگیری می باشد. 

ورود به صفحه آشنایی با فرایندهای مرتبط