قابل توجه دانش آموختگان  مهر 94 تا مهر 95

در راستای برنامه ریزی جهت بهبود وضعیت اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی در وزارت علوم، خواهشمند است با مراجعه به آدرس های زیر فرم مربوطه را تکمیل فرمایید.

با تشکر

معاونت آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری

 

https://irphe.ac.ir/hsu

.

http://form.hsu.ac.ir/view.php?id=85540