اطلاعیه مهم در خصوص پاسخگویی تلفنی پرسنل معاونت آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری

 به اطلاع کلیه دانشجویان و متقاضیان امور آموزشی در دانشگاه حکیم سبزواری می رساند با عنایت به لزوم ساماندهی پاسخگویی تلفنی پرسنل حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و همچنین عدم تداخل این موضوع با انجام امور اداری مراجعین حضوری، لازم است  تا از این پس پیگیری تلفنی امور آموزشی فقط در ساعت 8:30  تا 10 صبح هر روز انجام شود. بدیهی است پاسخگویی خارج از دانشگاه به جز این ساعت امکان پذیر نمی باشد و کارشناسان این معاونت در خارج از این زمان پاسخگویی تلفنی نخواهند داشت.

           ضمنا شماره تلفن و سمت پرسنل حوزه مدیریت امور آموزشی به شرح زیر به اطلاع می رسد:

ردیف سمت نام و نام خانوادگی تلفن
1 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی رضا طیبی 44012610
2 مسئول دفتر معاون آموزشی نرجس طبسی 44012611
3 مدیر تحصیلات تکمیلی بهنام مهدوی 44012620
4 کارشناس  فارغ التحصیلان ارشد و دکتری اعظم الهامی 44012999
5 کارشناس پذیرش و ثبت نام ارشد و دکتری سمیه مهران فر 44012622
6  کارشناس پذیرش و ثبت نام ارشد و دکتری الهام سادات سعادت پور 44012631
7 مدیر خدمات آموزشی سیدمهدی ضیایی 44012621
8 رئیس اداره پذیرش و ثبت نام سیدمهدی موسوی معین 44012623
9 کارشناس پذیرش و ثبت نام( نظام و ظیفه/انصراف/اخراج) کارشناسی رضا فریدنیا 44012995
10 کارشناس پذیرش و ثبت نام داوود دولت آبادی 44012615
11 کارشناس پذیرش و ثبت نام حمید اردیبهشتی 44012618
12 رئیس اداره امتحانات میترا حسین زاده 44012624
13 کارشناس مسوول امتحانات محمد فصیح فر 44012639
14 کارشناس امتحانات مریم کلاته 44012612
15 معاون مدیر خدمات آموزشی اکرم استاجی 44012616
16 کارشناس اداره فارغ التحصیلان (برادران) زهرا افچنگی 44012625
17 کارشناس اداره فارغ التحصیلان (خواهران) معصومه فخریه 44012626
18 کارشناس صدور دانشنامه های کاردانی و کارشناسی معصومه مزینانی 44012629
19 رئیس گروه آموزش های الکترونیکی  و آزاد هادی کیخسروی 44012878
20 کارشناس آموزش های آزاد و مجازی سیما حسین زاده 44012879
21 کارشناس فناوری اطلاعات معاونت سمیرا دولت آبادی 44012885
22 کارشناس برنامه ها و امور حق التدریس نسرین پذیرش 44012619
23 بایگانی آموزش جواد دستورانی 44012617