دانشکده معماری و شهرسازی با در اختیار داشتن 7 آتلیه­  مجهز به تجهیزات سمعی و بصری، 4 کلاس­ نظری مناسب، کارگاه کامپیوتر با قابلیت نصب انواع نرم­افزارهای تخصصی رشته­ی شهرسازی، فضای برگزاری نمایشگاه آثار دانشجویان، کتابخانه و آرشیو اختصاصی و دفتر فنی و پژوهشی ، 1 کارگاه مواد و مصالح و همچنین با برگزاری برنامه­ های بازدید متناسب با سرفصل دروس، امکانات و تسهیلات کافی جهت بهره­برداری را در اختیار دانشجویان رشته مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی و مرمت بناهای تاریخی

قرار می­دهد.