انجمن علمی معماری

انجمن علمی معماری دانشگاه حکیم سبزواری در سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۴۰۱ آماده‌ی انجام رسالت خود بوده و با همراهی شما عزیزان قدمی محکم در این راه برخواهد داشت‌.

لینک اینستاگرام انجمن علمی معماری