آموزشیار روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

دپارتمان علوم انسانی ، پایه و مهندسی

محل برگزاری کلاس : دانشکده علوم ورزشی

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مهلت ثبت نام

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

آموزشیار روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

خانم سکینه وحیدپور

آقای مصطفی رحیمی

سه شنبه

ساعت 20-18

1397/08/23

48

تئوری – عملی

350.000

اطلاعات دوره :

1- شناسايي نيروهاي مستعد و تربيت آنان جهت تدريس در دوره‌های آموزش قرائت قرآن كريم «سطوح 1و2» (روخواني- روانخواني قرآن و صحّت قرائت نماز) و خودكفايي آموزشي آنها در راستاي اشتغال زایی

2-روشمند نمودن و هماهنگ كردن آموزش روخواني و روان خواني در اقصی نقاط کشور و تعميم روشهاي بديع و انتقال مهارتهاي تدريس يكپارچه و نظام يافته روخوانی و روانخوانی در سطح كشور

3- تكميل حلقه‌هاي آموزشي در راستاي زمينه‌سازي و اجراي نظام جامع و هماهنگ آموزش قرآن‌كريم.

سرفصل های دوره :

1- روش تدریس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

2 – آموزش قرائتهای سه گانه (بخش خوانی – کلمه خوانی – قرائت تحقیق)

3 – احکام عمومی و احکام قرآنی

توانایی های اکتسابی در پایان دوره برای دانش پذیران :

انتظار مي‌رود با برگزاري اين دوره، دانش‌آموختگان ضمن تعمیق ارتباط خود با قرآن کریم، با فنون و روشهاي نوين و علمي تدریس و آموزش روخواني و روان خواني قرآن‌ و صحّت قرائت نماز (قرائت 1 و 2) – در سطح تعریف شده در این طرح با هدف جذب هرچه بيشتر مشتاقان فراگيري قرائت كلام وحي، آشنا شده ونظامي يكپارچه و هماهنگ را درآموزش‌هاي عمومي قرائت كشور به اجرا گذارند.

شماره حساب : 458054126

بانک تجارت مرکزی سبزوار

 

فرم ثبت نام