دوره های آموزشی

دوره HSE ارتقاء پایه ۳ به ۲ صلاحیت اجرا

عنواناساتید دوره زمان برگزاریمدت (ساعت)محل برگزاری شهریه (ریال)توضیحات ” دوره HSE ارتقاء پایه ۳ به ۲ صلاحیت اجرا “دکتر غفاری شنبه و یکشنبه ۲ و ۳  ۹ و ۱۰ تیرماه ساعت ...

ثبت نام در دانشگاه کارآفرینان کوچک حکیم سبزواری

جهت پرداخت الکترونیکی وجه ثبت نام کلیلک نمایید. قابل توجه همکاران محترم مرکز آموزش های آزاد دانشگاه در نظر دارد  جهت اوقات فراغت فرزندان همکاران محترم نسبت ...

” روش های ساخت فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزییات اجرایی “

عنوان اساتید دوره  زمان برگزاری مدت (ساعت) محل برگزاری  شهریه (ریال) توضیحات  " روش های ساخت فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزییات اجرایی " دکتر حسین شاد روزهای 4 شنبه، 5 شنبه، شنبه، یکشنبه ...

” نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری “

عنوان اساتید دوره  زمان برگزاری مدت (ساعت) محل برگزاری  شهریه (ریال) توضیحات  " نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری " دکتر حسین شاد روزهای شنبه تا سه شنبه(19 الی 22 خردادماه)   24 ساعت    مرکز ...

” آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان”

عنوان اساتید دوره  زمان برگزاری مدت (ساعت) محل برگزاری  شهریه (ریال) توضیحات  " آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان" دکتر حسین شاد جمعه21 اردیبهشت از ساعت 8 الی 12 و ...

” کارآموزي صلاحیت اجرا “(ورود به حرفه پایه 3)

عنوان اساتید دوره  زمان برگزاری مدت (ساعت) محل برگزاری  شهریه (ریال) توضیحات  " کارآموزي صلاحیت اجرا" (ورود به حرفه پایه 3) اساتید سازمان نظام مهندسی    22 اردیبهشت ماه 1403   اولین جلسه از ساعت 16 الی ...

آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قرارداد های ساخت-

عنوان اساتید دوره  زمان برگزاری مدت (ساعت) نحوه برگزاری شهریه (ریال) توضیحات  آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قرارداد های ساخت آقای دکتر حسین شاد روزهای یک شنبه ، دوشنبه ، ...

دوره آموزشی HSE ( ورود به حرفه ) و تمدید

عنوان اساتید دوره  زمان برگزاری مدت (ساعت) نحوه برگزاری شهریه (ریال) مهلت ثبت نام و توضیحات  دوره آموزشی HSE ( ورود به حرفه ) آقای دکتر غفاری پنج شنبه مورخ 13 اردیبهشت ماه 1403 ساعت ...

کارگاه نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

عنوان اساتید دوره  زمان برگزاری مدت (ساعت) نحوه برگزاری شهریه (ریال) مهلت ثبت نام و توضیحات  کارگاه نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه جناب آقای دکتر حسین شاد اردیبهشت ماه 1403 6،7، 13 اردیبهشت ماه ...

اولین دوره تخصصی تربیت داور حقوقی داخلی

  عنوان استاد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) نحوه برگزاری شهریه (ریال) مهلت  پیش ثبت نام  اولین دوره تخصصی تربیت داور حقوقی داخلی باارئه مدرک معتبر از دانشگاه حکیم سبزواری  آقای سید مرتضی نقیب زاده کارشناس ...