آموزش نرم افزار SPSS

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مهلت ثبت نام

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

آموزش SPSS

مهسا مقدم شخصی

شروع کلاس از 97/08/22

سه شنبه 14-12

چهارشنبه 14-12

97/08/21

20

تئوری – عملی

800.000

پیش نیاز دوره :

درس روش تحقیق و آمار مقدماتی

سرفصل های دوره :

 1. معرفیSPSS

 2. تعریف متغیرها

 3. ورود، ذخیره سازی و بازیابی داده ها

 4. توزیع فراوانی

 5. شاخص های توزیع داده ها و تحلیل های اکتشافی

 6. رسم نمودارها (Frequency, data mining, data explore)

 7. آزمون های فرضیه (آزمون های میانگین و آزمون های ناپارامتری)

 8. همبستگی و رگرسیون (Regression, correlation)

 9. رابطه بین دو متغیر کیفی (آزمون کای دو(

توانایی های اکتسابی در پایان دوره برای دانش پذیران :

توانایی کار با نرم افزار و تحلیل داده های پرسشنامه

مزايا و تسهيلات دوره :

  1. پرداخت شهريه به صورت اقساطي (پرداخت 400.000 ريال براي پيش ثبت نام متقاضیان آزاد الزامي مي باشد)

  2. اعطاي گواهينامه معتبر با قابليت ترجمه

 

شماره حساب : 458054126

بانک تجارت مرکزی سبزوار

 

فرم ثبت نام