آموزش های زیست محیطی ویژه فرهنگیان

دپارتمان علوم پایه و مهندسی

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مهلت ثبت نام

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

آموزش های زیست محیطی ویژه فرهنگیان

اعضای هیات علمی گروه محیط زیست

از یکشنبه 1397/09/11

ساعت 20-18

1397/09/10

16

تئوری

رایگان

سرفصل های دوره :

موضوع استاد
محیط زیست و گردشگری دکتر قلیچی پور
حفاظت از اکوسیستم های آبی دکتر عتباتی
نقش پوشش گیاهی در حفاظت خاک مهندس کراچی
مدیریت مواد زائد جامد دکتر هادوی فر
حفاظت از تنوع زیستی دکتر ملوندی
مدیریت مصرف و آلودگی آب دکتر ذوالفقاری
مدیریت فضای سبز شهری دکتر سلطانی فرد
آلودگی هوا دکتر هادوی فر

 

مزایای شرکت در دوره برای دانش پذیران :

  1. کاربردی بودن دوره

  2. رایگان بودن دوره

  3. دریافت گواهینامه معتبر شرکت در کارگاه با مهر و امضای دانشگاه حکیم سبزواری

 

فرم ثبت نام