آموزش کارکنان دولت

         رشد و توانمند سازی کارکنان به عنوان مهم ترین سرمایه سازمانها همواره مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران علم مدیریت بوده و از آن به عنوان بالاترین و با ارزش ترین و بزرگ ترین دارایی هر سازمان و کشوری در عصر حاضر یاد شده است. سازمانهایی که به ارزش و نقش تاثیر گذار و تعیین کننده نیروی انسانی پی برده و برای آموزش و توانمند سازی کارکنان خود برنامه ریزی و اقدام نموده اند همواه نتایج مطلوب آن را در رشد و بقای سازمانشان شاهد بوده اند .

 با توجه به اهمیت مقوله آموزش نیروی انسانی ، مرکز آموزشهای آزاد با دریافت مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی ، دوره های آموزشی مصوب نظام جامع آموزش کارکنان دولت را در  قالب کارگاه ، دوره های تکدرس و  بنا بر اعلام سازمانها و ادارات متقاضی برگزار خواهد نمود. متقاضیان می توانند ضمن مطالعه و بررسی دوره ها ،نسبت به هماهنگی و ارسال درخواست خود اقدام نمایند.

 
 

دوره های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ویژه کارکنان دولت

 

تماس با ما