آموزش ETABS 2015

دپارتمان عمران ، معماري و شهرسازي

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مهلت ثبت نام

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

آموزش ETABS 2015

مهندس رامشینی

شنبه 97/09/03

ساعت 20-18

1397/08/29

20

تئوری – عملی

2.100.000 ريال

50% تخفیف ویژه دانشجویان (1.050.000 ريال)

اطلاعات دوره :

مدل سازی ساختمان در نرم افزار ایتبس برای طراحی المانهای آن(تیرووستون و…)

سرفصل های دوره :

1.تعاریف شامل تعریف مصالح، مقاطع فولادی, تیرهای کامپوزیت، تعریف المانهای سطحی انواع سقف ها

2.نکات کاربردی مدلسازی سازه در نرم افزار

3.بارگذاری

4.ترکیب بارها و آیین نامه ها

5.ضرایب اصلاحی اعضا, اصلاح سختی خمشی اعضا, نواحی صلب انتهایی

6.طراحی مهارهای جانبی در سازه های فولادی

7.تحلیل سازه و بررسی نتایج حاصل، نحوه یافتن خطاهای رایج بر اساس نتایج آنالیز

8.بررسی کامل نتایج طراحی سازه فولادی و نحوه بهینه سازی مقاطع

9.نحوه اعمال نیروی قائم زلزله

10.نحوه اعمال نیروهای ۱۰۰-۳۰

11.نکات کاربردی مدلسازی در نرم افزار

12.بررسی ترکیبات بارگذاری مناسب مطابق مبحث ۶ و ۷ مقررات ملی ساختمان

13.آموزش طراحی سقف های رایج در نرم افزار

توانایی های اکتسابی در پایان دوره برای دانش پذیران :

توانایی استخراج و بررسی نقشه های معماری و کار با طرفیات محاسباتی

توانایی انجام پروژه های فولادی متعارف و آماده سازی مقاطع طراحی شده

 

شماره حساب : 458054126

بانک تجارت مرکزی سبزوار

 

فرم ثبت نام