آموزش GIS پیشرفته

دپارتمان عمران ، معماري و شهرسازي

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مهلت ثبت نام

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

پیش نیاز

شهریه (ریال)

GIS پیشرفته

دکتر رحمان زندی

از پنج شنبه

97/08/24

ساعت 19-15

97-08-23

20

تئوری – عملی

GIS مقدماتی

800.000

 

سرفصل های دوره :

1. پهنه بندی سیلاب

 2. زلزله

 3. خشکسالی

 4. مکان یابی

توانایی های اکتسابی در پایان دوره برای دانش پذیران :

  • توانایی تولید انواع نقشه های پهنه بندی سیلاب، زلزله، خشکسالی، مکان یابی

 

شماره حساب : 458054126

بانک تجارت مرکزی سبزوار

فرم ثبت نام