از ژن تا پروتئین ، بیان ژن

دپارتمان علوم پایه و مهندسی

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مهلت ثبت نام

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

از ژن تا پروتئین

(دوره سوم : بیان ژن)

دکتر جعفر وطن دوست

6

عملی

700.000 ريال

اطلاعات دوره :

در این دوره های کوتاه مدت آموزشی که برای دانشجویان علاقمند به انجام پروژه های ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی برنامه ریزی شده است، تکنیک های معمول آزمایشگاهی  کشت سلول یوکاریوتی و انتقال ژن و  بیان  ژن به صورت عملی و نظری آموزش داده می شود

 

سرفصل های دوره :

  1. کشت سلول های یوکاریوتی

  2. انواع روشهای ترانسفکشن و انتقال ژن

  3. بررسی انواع روش های بیان و فعالیت پروتئین نوترکیب

توانایی های اکتسابی در پایان دوره برای دانش پذیران :

کسب اطلاعات عمومی و تخصصی دانش پذیران در خصوص تکنیک های مولکولی و مهندسی ژنتیک

شماره حساب : 458054126

بانک تجارت مرکزی سبزوار

 

فرم ثبت نام