ثبت نام دومین کارگاه پرورش موش

فرم ثبت نام

 

لطفا شهریه شرکت در کارگاه را به یکی از شماره های زیر واریز فرمایید:

شماره حساب : 458054126

شماره شبا : ir240180000000000458054126

شماره کارت مجازی : 7113-0336-8370-5859

بانک تجارت مرکزی سبزوار