زبان انگلیسی (ویژه کارکنان و اساتید)

دپارتمان زبان های خارجی

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام

زبان انگلیسی (با تمرکز بر 4 مهارت شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خواندن)

دپارتمان زبان های خارجی مرکز

اتمام مهلت ثبت نام

32

تئوری

1.500.000 ريال

تا 1398/07/30

 شرایط اقساطی واریز شهریه:

 ((همکاران گرامی می توانند با مراجعه به مرکز آموزش های آزاد درخواست تقسیط شهریه را تکمیل نمایند .))

مزایای شرکت در دوره: 

:1. دریافت گواهینامه پایان دوره از دانشگاه حکیم سبزواری با قابلیت ترجمه

2. درج در پرونده کارگزینی کارکنان و احتساب ساعت آموزشی

شماره حساب واریز هزینه دوره :

لطفا هزینه دوره را به یکی از طرق زیر واریز  و  تصویر آن را در فرم ثبت نام بارگذاری نمایید.

شماره حساب : 458054126

شماره شبا : IR240180000000000458054126

شماره کارت مجازی : 7113-0336-8370-5859

بانک تجارت مرکزی سبزوار