فنون و تکنیک های حرفه ای ترجمه

دپارتمان زبان های خارجی

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام

فنون و تکنیک های حرفه ای ترجمه

دپارتمان زبان های خارجی مرکز

اتمام مهلت ثبت نام

20

تئوری

دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری : 2.000.000 ريال

سایر دانشجویان : 2.500.000 ريال

تا 1398/07/30

 شرایط اقساطی واریز شهریه:

 ((دانشجویان گرامی  که تا 98/7/24  ثبت نام نمایند، می توانند 50درصد شهریه را در هنگام ثبت نام و مابقی شهریه را تا اواسط دوره پرداخت نمایند.))

مزایای شرکت در دوره: 

1. دریافت گواهینامه پایان دوره از دانشگاه حکیم سبزواری با قابلیت ترجمه

شماره حساب واریز هزینه دوره :

لطفا هزینه دوره را به یکی از طرق زیر واریز  و  تصویر آن را در فرم ثبت نام بارگذاری نمایید.

شماره حساب : 458054126

شماره شبا : IR240180000000000458054126

شماره کارت مجازی : 7113-0336-8370-5859

بانک تجارت مرکزی سبزوار