مقاله نویسی

دپارتمان علوم پایه و مهندسی

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مهلت ثبت نام

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مقاله نویسی

دکتر مهدی زنگنه

شروع کلاس از 97/08/21

دوشنبه 14-12

97/08/20

8

تئوری

100.000

پیش نیاز دوره :

درس روش تحقیق

سرفصل های دوره :

تدریس کلیات پژوهش

توانایی های اکتسابی در پایان دوره برای دانش پذیران :

توانایی نوشتن یک پروپوزال

مزايا و تسهيلات دوره :

اعطاي گواهينامه معتبر با قابليت ترجمه

 

شماره حساب : 458054126

بانک تجارت مرکزی سبزوار

 

فرم ثبت نام