پروژه توانمندسازی دانشجویان و شهروندان

دپارتمان مدیریت ، اقتصاد و کسب و کار

محل برگزاری همایش : دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

عنوان

سخنرانان همایش

زمان برگزاری

مهلت ثبت نام

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

پروژه توانمندسازی دانشجویان و شهروندان

“آوای دانش”

دکتر مولوی

دکتر ابراهیم نژاد

9 و 10 اسفند 97

97/12/07

با ظرفیت محدود

تئوری-عملی

رایگان

 

فرم ثبت نام