علوم انسانی ، روانشناسي و سلامت

دپارتمان دانش سلامت در راستای اهداف از پیش تعیین شده و پیرو رسالت اجتماعی، با بهره گیری از اساتيد مجرب دوره های ، بهداشت و ایمنی محیط کار ، گياهان دارويي و طب سنتي ، تغذيه ، روانشناسي و . . . را با هدف فرهنگ سازی و فراگیر کردن آن در جامعه برگزار می کند .