رشته های مجازی

جهت دریافت آیین نامه آموزش الکترونیکی کلیک نمایید .

جدول شهریه آموزش مجازی سال تحصیلی 1402

 
 

معرفی رشته های کارشناسی ارشد -شیوه آموزش الکترونیکی 

  • حقوق خصوصی 

  • مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت 

  • مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب 

  • مهندسی عمران – سازه 

  • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی از سال 1401 پذیرش دانشجو ندارد .

شماره تماس گروه های آموزشی :

1- دانشکده الهیات : سرکار خانم مهری بهزاد 05144012874 

2- دانشکده فنی و مهندسی : جناب آقای حسین مقدم 05144012797

3- دانشکده تربیت بدنی : سرکار خانم طیبه امیری پارسا 05144012754