برنامه نویسی ++c – اتمام مهلت ثبت نام

دپارتمان فناوری اطلاعات

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (تومان)

مهلت ثبت نام

دوره برنامه نویسی ++c

 جناب آقای مهندس اسعدی

تابستان 1401 

 

45 ساعت 

 مجازی 

دانشجویان حکیم سبزواری 5.000.000  ریال

سایر افراد :8.000.000 ریال 

خرداد ماه 1401

خردارزومه کاری استاد : 

برنامه نویس پروژه های صنعتی

طراح و توسعه دهنده امنیت سیستم های کامپیوتری و ….

سرفصل دوره :مفاهیم و پروژه های کاربردی زبان برنامه نویسی ++c

بارائه گواهینامه معتبر از گروه آموزش های آزاد و الکترونیکی دانشگاه حکیم سبزواری