دپارتمان فناوری اطلاعات

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام

کار با نرم افزار solid works

سرکار خانم فاطمه ابوالقاسمی

دبیر انجمن علمی مهندسی مکانیک و هوافضا دانشگاه حکیم سبزواری 

دارنده مدرک دو زبانه از مجتمع فنی تهران 

 

20 اسفند ماه

شنبه ها و دوشنبه ها 

ساعت 18 الی 20 

12 جلسه 

حضوری – دانشکده فنی و مهندسی

برای دانشجویان حکیم سبزواری :

2.700.000 ریال 

سایر افراد :

7.200.000 ریال 

18 اسفند ماه 1401 

جهت پرداخت الکترونیکی کلیک نمایید – ویژه دانشجویان حکیم سبزواری 

جهت پرداخت الکترونیکی کلیک نمایید – ویژه سایر افراد 

فرم ثبت نام