دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام 

دوره آموزشی کار با نرم افزار MSP

جناب آقای دکتر محمد صفایی منش

(دکتری مدیریت صنعتی )

بیش از 12 سال سابقه مدیریت پروژه های صنعتی و عمرانی 

30 اردیبهشت ماه

ساعت 14-12 

سایت کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 

20 ساعت

حضوری 

2.200.000 ریال 

اتمام مهلت ثبت نام

سرفصل ها : 

1- آشنایی با اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه 

2- آشنایی با ابزار wbs

3- اصول گزارش نویسی 

4-آشنایی با نرم افزار expert choice