دپارتمان علوم ورزشی

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

توضیحات

 اولین دوره جامع تربیت متخصص آموزش دارت 

با ارائه گواهینامه معتبر از داتشگاه حکیم سبزواری 

جناب آقای دکتر محمد رضا شهابی کاسب

عضو هیات علمی و دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه حکیم سبزواری 

رئیس انجمن دارت وزارت علوم ، تحقیقات ، فناوری 

11 آبان ماه 1402 36 ساعت 

 مجازی

شهریه دوره :

26.500.000 ریال 

به صورت اقساطی 

قسط اول

مبلغ 13.250.000 ریال

قسط دوم

مبلغ 13.250.000 ریال

قسط دوم قبل از شروع کلاس ها دریافت می گردد .

اعضای هیات علمی و کارمندان محترم  وزارت علوم، تحقیقات وفناوری از تخفیف 10 درصدی برخوردار می باشند .

مهلت ثبت نام :

اتمام مهلت ثبت نام

و شروع دوره

سرفصل های دوره : 

مهارت دارت در طبقه بندی مهارت های حرکتی – عوامل موثر بر یادگیری مهارت دارت – مراحل یادگیری مهارت دارت – سنجش وارزیابی مهارت دارت – تفاوت های فردی و یادگیری مهارت دارت – حافظه و یادگیری مهارت دارت – آماده سازی یادگیرنده برای آموزش دارت( ملاحظات پیش از تمرین) – بهینه سازی شرایط تمرین در آموزش دارت(ملاحظات حین و پس از تمرین) – الگوهای تدریس و طرح درس در دارت

بر اساس آخرین اطلاعات علمی دارت در دنیا

جهت پرداخت الکترونیکی قسط اول کلیک نمایید .

چهت پرداخت الکترونیکی قسط دوم کلیک نمایید .

پرداخت الکترونیکی ویژه اعضای هیات علمی و کارمندان محترم  وزارت علوم و تحقیقات،فناوری( تخفیف 10 درصد ) کلیک نمایید .