دپارتمان علوم پایه 

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام قطعی

کارگاه آموزش ساخت محصولات بهداشتی

با ارائه گواهینامه معتبر از دانشگاه حکیم سبزواری

مهندس مهسا سلامت

11 آبان ماه

5 ساعت 

حضوری

100.000 ریال 

برگزار شد 

فرم ثبت نام