عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام قطعی

مجموعه کارگاه های ایمنی 

1- مهندس ادیبی 

2- مهندس مختاری 

3-دکتر واعظی 

4-دکتر روشنفکر 

25 آبان ماه 

10 ساعت 

حضوری

شهریه برای دانشجویان حکیم سبزواری :

1.300.000 ریال 

دوره برگزار شد.

دانشجویانی که فرم ثبت نام را پر نموده و شهریه را واریز نکرده اند در اسرع وقت نسبت به واریز شهریه اقدام نمایند .

گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد با همکاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در نظر دارد کارگاه هایی با عناوین زیر جهت آشنایی کارشناسان ومدرسین آزمایشگاه ها و کارگاه ها و نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مسائل ایمنی در آزمایشگاه ها و کارگاه ها به صورت حضوری برگزار نماید. با عنایت به این که مطابق با مصوبات کمیته ی ایمنی دانشگاه شرکت در این کارگاه ها و همچنین ارائه ی گواهی نامه حضور در کارگاه های ایمنی برای اخذ واحد های آزمایشگاهی جهت تدریس و نیزاستفاده از خدمات آزمایشگاهی از این پس الزامی است.لذا متقاضیان گرامی حائز شرایط نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .