دپارتمان زبان انگلیسی

عنوان 

اساتید دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام

دومین دوره تخصصی 

تربیت مدرس زبان انگلیسی 

1- آقای دکتر امیریان

2-آقای دکتر غنی آبادی 

3-آقای غروی

4-آقای بنجخی

16؛23؛30 

آذرماه 1402 

20 ساعت 

حضوری 

شهریه آزاد :

7.000.000 ریال 

شهریه برای دانشجویان حکیم سبزواری :

5.000.000 ریال 

اتمام مهلت ثبت نام