دپارتمان علوم ورزشی

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام

کارگاه پیش نیاز مربیگری

ژیمناستیک 

ویژه دختران – رشته تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری 

 

سرکار خانم شجاعی 

1402/09/10

8 ساعت 

حضوری 

2.500.000 ریال 

دوره برگزار شده است