دپارتمان فناوری

عنوان 

اساتید دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام

کارگاه ایزو 

 جناب آقای دکتر محمد صفایی بخش 

13/18/20/25

آذرماه 1402 

8 ساعت 

حضوری 

شهریه :

1200.000 ریال 

اتمام مهلت ثبت نام