دپارتمان فنی و مهندسی

عنوان 

اساتید دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام

کارگاه آموزشی  پیش مقدمه تعمیر کار خودروهای سبک 

مدرک معتبر از سازمان فنی و حرفه ای 

جناب آقای جمال آبادی 

11-14

ساعت 16 الی 19

مراجعه به  دفتر دانشکده برق  

12 ساعت 

حضوری 

رایگان 

11 آذرماه 1402