دپارتمان فناوری اطلاعات

عنوان 

اساتید دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

اتمام مهلت ثبت نام

گرافیک تبلیغاتی

با ارائه مدرک معتبر از دانشگاه حکیم سبزواری 

آقای محمد حجتی نژاد

مدرس -نویسنده – کارگردان

دانش آموخته از دانشکده هنر نیشابور

نیمه دوم دی ماه 1402

روزهای :

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

ساعت 11.30الی 13.30

 

50 ساعت

حضوری

شهریه آزاد :

10.000.000 ریال

شهریه برای دانشجویان حکیم سبزواری :

8.000.000 ریال