دپارتمان علوم پایه 

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام قطعی

کارگاه آموزش ساخت محصولات بهداشتی

با ارائه گواهینامه معتبر از دانشگاه حکیم سبزواری

مهندس مهسا سلامت

یک شنبه

3 دی ماه 1402

6 ساعت 

حضوری

400.000 ریال 

اتمام مهلت ثبت نام