عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام قطعی

کارگاه مقدماتی ICP

مخصوص دانشجویان حکیم سبزواری

باارئه مدرک معتبر از دانشگاه حکیم سبزواری 

دکتر حسن اله داغی

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

یک شنبه مورخ

1402/10/10

ساعت 10 الی 15

5 ساعت

حضوری

به صورت تئوری وعملی

شهریه :

1.500.000 ریال

اتمام مهلت ثبت نام